T?i 20/8/2017, trên SVÐ Shah Alam (Malaysia) di?n ra tr?n d?u gi?a d?i tuy?n U22 Vi?t Nam (áo d?) v?i d?i tuy?n U22 Philippin (áo tr?ng) tronh khuôn kh? lu?t thi d?u th? ba c?a b?ng B t?i SEA Games 29. Trong ?nh: Ni?m vui c?a các c?u th? Vi?t Nam sau khi ghi bàn th?ng m? t? s? tr?n d?u. ?nh: Qu?c Khánh – TTXVN

Đánh giá

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of